Povinné očkování dětí

Pravidelné povinné očkování dětí stanovuje zákon. Pokud se rodiče rozhodnou, že své dítě očkovat nenechají a nemají k tomu opodstatněný důvod (např. lékařské doporučení), dopouštějí se přestupku a mohou být stíháni podle přestupkového zákona. Povinné očkování hradí stát ze státního rozpočtu.

Proti čemu se děti očkují?

K očkování dětí se dnes používá především hexavakcína. Ta zahrnuje očkovací látky proti šesti nemocem – záškrtu, tetanu, dávivému černému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Vakcína se musí podávat v přesném časovém rozmezí. Pokud se tak nestane, musí se dítě očkovat znovu od začátku.

Všechny zmíněné nemoci jsou velmi nakažlivé, s těžkým průběhem, při nedostatečné lékařské pomoci smrtelné. Bakterie černého kašle napadá sliznice prakticky všech částí horních cest dýchacích. Nemoc se přenáší kapénkovou infekcí, má rychlý spád a zejména pro malé děti může být smrtelná. Typickým projevem jsou série pěti až deseti mohutných zakašlání, v průběhu kterých se nakažený dusí, a po kterých vždy následuje mohutný hýkavý nádech. Po záchvatech se dostavuje zvracení, nemoc provází vysoké teploty.

Záškrt je mikrobiálního původu a přenáší se vzduchem. Prvními příznaky jsou bolesti v krku, zduření mandlí i podčelistním mízních uzlin. Při včasném nezaléčení se nemoc změní v tzv. zhoubný záškrt – krk zduřením dosahuje stejného obvodu jako hlava, propuká zánět srdečního svalu a obrna měkkého patra případně dalších částí těla, vedoucí až k celkové nehybnosti.

Infekce vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae b způsobuje záněty mozku a jeho obalů nebo flegmónu příklopky hrtanové, která vede k udušení dítěte.

Tetanus je nebezpečné bakteriální onemocnění, které se projevuje křečemi a ztrátou koordinace v důsledku hromadění toxinů ve svalech. Bakterie tetanu se běžně nachází v půdě. Očkování proti tetanu je možné provést i mimořádně v případě rizikového úrazu. Inkubační doba tetanu se pohybuje mezi 3 a 21 dny, přičemž čím je kratší, tím vyšší je riziko úmrtí. Očkování proti tetanu je jedním z nejvýznamnějších povinných očkování.

Dětská obrna je virového původu, viry se vylučují stolicí nemocného člověka a dál se přenáší při nedostatečné hygieně, kontaminovanou vodou či potravinami. Existuje ale i přenos kapénkovou infekcí. Inkubační doba je sedm až čtrnáct dní. Prvními příznaky jsou zvýšená teplota, bolest hlavy a břicha, ztuhlost zad a nohou. Pokud viry napadnou i centrální nervový systém, může vzniknout paralytická obrna s následným ochrnutím nejčastěji dolních končetin a trvalými následky do konce života.

Očkovací kalendář

Tuberkulóza je nejčastější příčinou smrti bakteriálního původu na světě. K jejímu přenosu dochází kapénkovou infekcí, zdrojem je nakažený člověk. Nejčastěji se vyskytuje plicní forma, jejímiž příznaky jsou kašel, horečka, malátnost, anorexie, ojediněle vykašlávání krve.

Z dětských onemocnění zmiňme ještě plané neštovice. Proti tomuto virovému onemocnění existuje velmi účinná vakcína. Samotné očkování je pak velmi důležité u dospělých pacientům, kteří nemoc v dětství neprodělali, nebyli očkováni a nemají tudíž vyvinuty protilátky.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!